Részletek
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

5 évszázad kórusmuzsikája

Thomas Rink egyházmegyei kántor vezetésével hangversenyt adott templomunkban a Überlingen-Stockach-i Egyházmegye Heinrich Schütz Énekegyüttese. Orgonán közreműködött: Marleen Osterloh kerületi kántor.

Öt évszázad kórusmuzsikája

 

Melchior Vulpius (1570-1615) - Wer mich liebet, der wird mein Wort halten 

Claude Goudimel (1510-1572) - Jauchzt alle Völker, preiset alle

Heinrich Schütz (1585-1672) - Verleih uns Frieden gnädiglich

Wolfgang Carl Briegel (1626-1712) - Meine Seel erhebt den Herren

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Andante in F für eine kleine Orgelwalze KV 616

        

Friedrich Silcher (1789-1860) - Ännchen vom Tharau

Juozo Gudavičiaus (1873-1939) - Kur giria

Ferdinand Fürchtegott Huber (1791-1863) - Lueget vo Berg und Tal

 

Gatty Sellars (1887-1938) - An ocean tempest (Ein Meeressturm) für Orgel

 

Rein Kalmus (*1958) - Ketsemani vaikus

Moritz Hauptmann (1792-1868) - Salvum fac regem

Rihards Dubra (*1964) - Veni, veni, o Sancte Spiritus

 

Felix Mendelssohn (1809-1847) - Anthem „Lass o Herr mich Hülfe finden“ op. 96

Közreműködik: Heinrich-Schütz-Vocalensemble és a kórus szólistái,  Überlingen-Stockach

Mareen Osterloh – orgona

A műveket vezényli a kórus művészeti vezetője: Thomas Rink

A hangverseny itt meghallgatható.

A „Heinrich-Schütz-Vocalensemble“ az  Überlingen-Stockach-i egyházkerület kórusa, melyet 2011-ben alapítottak elkötelezett és kórusénekesek, s az akkor újonnan beiktatott kerületi kántor, Thomas Rink. A kórus fő célkitűzése kevésbé ismert barokk szerzők műveinek előadása, a lehetőségekhez mérten korhű hangzásvilággal. Az évek folyamán tradícióvá vált a nagy egyházi ünnepeken, böjtben és karácsonykor, kantátákat és acapella műveket teljes liturgikus keretben megszólaltani. Elhangzottak már Knüpfer, Schelle, Zelenka, Röhmhildt, Krieger, Briegel, Werkmeister és más barokk kismersterek művei. Az énekkar repertoárját romantikus és mértéktartóan modern komponisták művei egészítik ki. Az együttes szívesen dolgozik együtt az überlingeni kántorátussal, így lehetőségük van nagyobb művek megszólaltatására is, mint pl. J. S. Bach János passiója, vagy H. Schütz nagy zsoltárkompozíciói. Jövő évi programjukon  Carl Loewe Husz János oratóriuma szerepel.

Az együttes havonta legalább egy szombaton találkozik. A próbákat rendszerint gyülekezeti alkalommal, énekelt vesperával zárják.

 

Mareen Osterloh Észak-Németországban nőtt fel, egyházzenét Saarbrückenben és Düsseldorfban tanult. Sikeres egyházzenei „A“ vizsgája után Ausztriában vállalt állást, a Fertő-tó melletti Fertőmeggyesen (Mörbisch am See). A burgenlandi egyházkerület zenei vezetője, kántor, orgonista, karvezető; szaktanácsadó, továbbképzések szervezője. 2011 óta az Osztrák Evangélikus Egyházzenészek Szervezetének elnökasszonya, a határon átívelő osztrák-magyar orgonafesztiválok szervezője.

 

Thomas Rink Svájcban nevelkedett. Winterthurban és Zürichben tanult és dolgozott mint egyházzenész, zenetanár, karvezető és zongoratanár. 2010-ben költözött Németországba, a Bodeni-tó partján fekvő Überlingenbe-Stockachba, ahol egyházmegyei kántori állást kapott. Munkája igen sokrétű: gyermekkórust és gyülekezeti énekkart, fúvósegyüttest vezet; orgonál, továbbképzéseket szervez és vezet. Tanácsadói munkája is igen kiterjedt és jelentős.

 

Az Überlingen-Stockach-i egyházkerület a Bodeni-tó északi partján fekszik, Singen és Friedrichshafen határától a Dunán át egészen Stettenig húzódik. A történelemben Elő-Ausztriaként ismert katolikus vidéket Napóleon kapcsolta Baden Nagyhercegséghez. E területen az evangélikusok a 19. század óta kisebbségben élnek. Az egyre erőteljesebben szekularizálódó vidéken az evangélikus identitás megtartása és az „evangélikus lét“ fenntartása az egyház számára egyre komolyabb kihívás. Ezen a hatalmas területen mindössze 13 nagykiterjedésű, hatalmas gyülekezetet lehet találni. Überlingeni központtal próbál az énekegyüttes széles repertoárjával még legalább 3-4 nagy gyülekezetben szolgálni, hogy az evangélikus egyház, valamint az egyházzene a társadalom életében továbbra is megmaradjon.  

 

A Programról

 

Melchior Vulpius 1570-ben, Wasungenben született és 1615-ben, Weimarban halt meg városi kántorként. Elhangzó műve a „Deutsche sonntägliche Evangeliensprüche“ – „Német vasárnapi evangéliumi igék“ gyűjteményében jelent meg. A szöveg a pünkösdi evangéliumból származik: Jn 14,23 „ Jézus így válaszolt: „Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála”.

 

Claude Goudimel 1514 körül született a franciaországi Besançonban és 1572-ben, Lyonban halt meg, a Bertalan-éji mészárlásban. „Jauchzt alle Völker, preiset alle“ – „Örvendj egész föld az Istennek” a 66. genfi zsoltárból származik (a ma elhangzó szöveg Hans Bernoulli átirata). Goudimel minden genfi zsoltárhoz készített kórusletéteket, az egyszerű négyszólamúságtól kezdve (a dallam a tenor szólamban van!) a művészi motettákig.

 

Heinrich Schütz (1585-1672), a reneszánsz és barokk kor fordulójának legkimagaslóbb zeneszerzője drezdai udvari muzsikus volt. Motettája „Verleih uns Frieden gnädiglich“ „Adj békét a mi időnkben” Luther Márton szövegére készült. Nyomtatásban először 1648-ban jelent meg a  „Geistliche Chormusik“ gyűjteményben.

Wolfgang Carl Briegel 1626-ban született a frank Königsbergben, és udvari muzsikusként halt meg Darmstadtban, 1712-ben. Igen termékeny szerző volt. Több évfolyamnyi kantátát komponált, motettákat és dalokat, de zenés játékokat is, valamint számos hangszeres művet.

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) különböző műveket komponált zenélő szerkezetekre. Ezek egyike az F-dúr Andante, KV 616. Mivel Mozartnak a komponáláskor nem kellett figyelembe vennie az emberi kéz lehetőségeit és adottságait, a művek megszólaltatása a mai előadók számára nagyon igényes feladat.  

 

 

Friedrich Silcher (1789-1860) élete végén a tübingeni egyetem zeneigazgatója volt.  A 19. században a kóruséneklés élharcosának számított. „Ännchen vom Tharau“ talán a legismertebb dallama. Az eredeti szöveg valószínűleg északnémet dialektusban keletkezett, Simon Dach műve, melyet aztán Herder fordított irodalmi német nyelvre. A mű egy fiatal lányról szól, aki férjhez megy egy kelet-porosz lelkészhez.

 

Anke van Tharaw öß, de my geföllt, Se öß mihn Lewen, mihn Goet on mihn Gölt. Anke van Tharaw heft wedder eer Hart Op my geröchtet ön Löw’ on ön Schmart.

Anke van Tharaw mihn Rihkdom, mihn Goet, Du mihne Seele, mihn Fleesch on mihn Bloet.

Quöm’ allet Wedder glihk ön ons tho schlahn, Wy syn gesönnt by een anger tho stahn. Kranckheit, Verfälgung, Bedröfnös on Pihn, Sal vnsrer Löve Vernöttinge syn.

            Recht as een Palmen-Bohm äver söck stöcht, Je mehr en Hagel on Regen anföcht. So wardt de Löw’ ön onß mächtich on groht, Dörch Kryhtz, dörch Lyden, dörch allerley Noht.

            Wördest du glihk een mahl van my getrennt, Leewdest dar, wor öm dee Sönne kuhm kennt; Eck wöll dy fälgen dörch Wöler, dörch Mär, Dörch Yhß, dörch Ihsen, dörch fihndlöcket Hähr.

            Anke van Tharaw, mihn Licht, mihne Sönn, Mihn Leven schluht öck ön dihnet henönn.

 

Juozo Gudavičiaus (1873-1939) litván zeneszerző, orgonista, karmester, népdalgyűjtő. „Kur giria“-t a litván „Memelland“ – szudéta himnusznak lehetne nevezni. Sokat, sokszor és szívesen éneklik. Szövege Eilės Ksavero Sakalausko-Vanagėlio (1863-1938) műve.

 

            Dort, wo ein Urwald grün steht,befindet sich mein Zuhause. Dort, wo die Memel fließt, ist meine Heimat. Wunderschön ist mein Land,nicht jeder kann es jedoch verstehen, warum es so lieb ist. Das Grün der Wälder, füllt meine Seele voll. Das Singen der Vögel ist für mich so lieb. Die Memelufern sind grün wie die Rauthen,dort klingen Lieder von jungen Kerlen so süß.

            Ein Lied besingt das Schicksal meiner Heimat, und das Herz wird traurig. Es ruft meine Gefühle wieder herauf, um all das zu erhalten, was sie für uns geschaffen hat. Der Heimat werden alle meine Lieder gewidmet. Ich wünsche ihr viele bessere Tage. Bleibt immer unsere Heimat  dort, wo unsere Sprache klingt. Wir alle müssen da zusammen in Einheit bleiben.

            Ott, a sűrű, zöld erdőben van az én otthonom. Ott, hol a Memel folyik, ott van az én hazám. Csodálatos az a vidék, bár nem mindenki érti, miért is olyan kedves nekem. Az erdők zöldje betölti a szívemet. A madarak éneke kedves muzsikám. A Memel partja zöld, s az ifjak éneke oly édes.

            Egy ének meséli el hazám sorsát, s a szív elkomorul. Megszólítja szívem érzéseit, hogy megtartsa mindazt, ami a mienk volt. A otthonomnak szól összes énekem. Sok szebb napot kívánok neki. Hazánk mindig ott lesz, ahol a mi nyelvünk szól. Mindannyiunknak egységben kell maradni.

 

Ferdinand Fürchtegott Huber (1791-1863). Az Alpok szerelmese volt, gyűjtötte és tanulta a népzenét, fáradozott az alpesi kürt népszerűsítésén, s alpesi énekeibe beépítette a havasi pásztorok improvizációján alapuló jodlit. 

 "Lueget vo Berg und Schaut von Berg und Tal, flieht schon der Sonnenstrahl, schaut auf Auen und Matten, wachsen die dunklen Schatten. Die Sonne auf den Bergen noch steht. O, wie sind die Gletscher so rot!

Schaut dort unten am See! Heimat zu wendet sich das Vieh. Hört wie die Glocken schön freundlich im Moos ertönen; Kuhgeläut ist unsere Lust, tut uns so wohl in der Brust..

Schaut auf Matten und Ried, dunkler Schatten sich zieht! Schaut auf die Berge dort drüben. Seht wie die Wolken so brennen! Habt ihr das schon feuriger gesehen? Hei, wie ein feuriger See.

Nézzétek a hegyeket és völgyeket, már menekül a napsugár, nézzétek a réteken és legelőkön növekvő sötét árnyakat. A hegyeken még süt a nap. Ó, mily pirosak a gleccserek.

Nézzétek, lent a tavon már hazafelé fordultak az állatok. Hallgassátok, mily szépen harangoznak! A tehenek hangja a mi örömünk, hogy melengeti szívünket!

Nézzétek, hogy vonja be a sötét árnyék a nádast és lápot! Nézzetek fel a hegyekre amott. S hogyan égnek a felhők! Láttátok már lángolóbban? Mint egy tüzes tó.

 

Gatty Sellars (1887-1938) korának híres orgonavirtuóza volt, sokat koncertezett, számos lemezt készített.  A ma felhangzó műhöz ezt írta: A komponista ebben a műben hajón utazók érzéseit és benyomásait jeleníti meg. Viharban és csendben. Rövid bevezetés után bájos barkarola következik, mely helyet készít az érkező vihar hangjainak. Mindez a vihar érkezésének következő fázisát jelentő hajókürtök és szirénák megszólalása előtt éri el tetőpontját. „Közelebb, Uram, hozzád!“ drámai epizódot hoz. Miután a vihar erejét veszti a bekövetkező nyugalmat egy dallamsor megjelenése jelzi: „Ó Isten, segítségünk örök időkben“

 

Rein Kalmus (*1958) észt egyházzenész, lelkész.  „Ketsemani vaikus“ című műve a Gecsemáné kertben történteket hozza elénk, mikor Jézus imádkozott, s tanítványai a virrasztás helyett álomra szenderültek. 

Stille in Gethsemane, im Garten stehen alle Bäume stille. In tiefer Ruhe Jesus vor dem Vater. Voll Einsamkeit und Trauer ganz alleine hofft er, die Freunde beten auch und schlafen nicht. Die Jünger aber ahnen nichts, schlafen nur. Jesus weint und spricht voll Trauer zu den Jüngern: „Freunde warum schlafet ihr? Warum könnt ihr denn nicht wachen? Ich bete für die Welt, auch für euch“. Stille in Gethsemane, Stille in Gethsemane, im Garten stehen alle Bäume stille. In tiefer Ruhe Jesus vor dem Vater.  Er träumt vom Wachsein Aller eines Tages, die von sich sagen, dass sie seine Jünger sind. Stille in Gethsemane.

Csend van a Gecsemáné kertben, még a fák is csendesek. Jézus mély nyugalomban imádkozik az Atyához. Magányosan és szomorúan reménykedik, hogy a tanítványok imádkoznak, s nem alszanak. Ők azonban ezt nem érzik. Alszanak. Jézus sír, s eltelve szomorúsággal szólítja őket: „Barátaim, miért alusztok? Miért nem tudtatok virrasztani? Imádkozom a világért, imádkozom értetek”. Csend van a Gecsemáné kertben, csend. A fák is csendesek. Jézus mély nyugalomban imádkozik az Atyához. Abban reménykedik, hogy egy napon mindannyian ébren fognak virrasztani azok, akik az ő tanítványai. Csend van a Gecsemáné kertben.

 

Moritz Hauptmann (1792-1868) a lipcsei Tamás templomban volt kántor. A régi Bach Összkiadás kiadója. Sok kórusművet komponált. Nagy kár, hogy motettái feledésbe merültek.

Hilf Herr dem König und segne sein Erbe. Halleluja, Amen.

Segíts, Uram, a királynak, és áldd meg örökségét. Halleluja, Ámen.

 

Rihards Dubra (*1964) lett zeneszerző, katolikus egyházzenész.  Motettája, a „Veni, veni, o Sancte Spiritu“  evangélikus kolléganője, Ilze Sprance esküvőjére készült.

Komm, heiliger Geist, erfülle deiner Gläubigen Herz, entzünde deiner Liebe Feuer in ihnen, der du die Vielheit der Sprachen und die Völker in der Einheit des Glaubens versammelt hast. Halleluja!

Jöjj, Szentlélek, töltsd be híveid szívét, gyújtsd szívükben szereteted lángját, te, ki a népek nyelveinek sokaságát a hitben eggyé tetted. Halleluja!

 

 

Felix Mendelssohn (1809-1847) igazi sikereit Angliában aratta. Utazásai nagy művek komponálására inspirálták. Szimfóniáinak és oratóriumainak árnyékában maradtak kisebb kórusművei, korálkantátái. Sok közülük még ma is alig ismert. A „Lass o Herr mich Hilfe finden“ op. 96-os Anthem először a Novello kiadó gondozásában, Londonban  jelent meg kórusra és orgonára "Lord, how long will you forget me?" (13. Zsoltár) címen. Később a lipcsei Breitkopf és Härtel kiadta a zenekaros változatot is, igaz, a záró fúga nélkül. 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930