Részletek
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?
 

Aktuális

Itt láthatók a legközelebbi eseményekre szóló felhívások, plakátok, hirdetmények, illetve a legutóbbi eseményekről szóló tudósítások.

Tájékoztató hit- és erkölcstanról

Folytatódik a hit- és erkölcstan oktatása azoknak, akik már idén 1., 2., 3., 5., 6. vagy 7. osztályba járnak, illetve azoknak, aki a 2016/17. tanévben kezdik el 1. vagy 5. osztályos tanulmányait. Így immár teljes körűvé válik a hitoktatás az általános iskolák mind a nyolc osztályában, illetve a hatosztályos gimnáziumok első két évfolyamában. Az új tanévre készülve információs anyaggal és központi tájékoztató beszélgetés meghirdetésével segítjük a szülők döntését.

Bővebben…

Keresztelések

Az elkövetkező időben kereszteljük meg az itt felsorolt gyermekeket. Örüljünk együtt a családokkal, kérjük együtt Isten áldását példamutató keresztyén életükre!

Bővebben…

Temetői istentisztelet

Minden évben találkozunk szeretteinkre emlékezve a cinkotai temető ravatalozója előtt, hogy Isten igéjében találjunk erőt és vigaszatalást, együtt imádkozzunk és énekeljünk. Szeretettel várjuk Testvéreinket!

Bővebben…

Tervezett események szeptemberben

A nyári szabadságok után elindulnak a gyülekezeti és más egyházi programok. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Bővebben…

Emlékülés a Reformáció 500. évfordulóján

Slovenská samospráva XVI. obvodu Budapešti spoločne s Evanjelickým cirkevným zborom v Cinkote usporiadali druhú septembrovú nedeľu pri príležitosti 500. výročia reformácie spomienkové zasadnutie.

Bővebben…

Emlékülés a Reformáció 500. évfordulóján

Slovenská samospráva XVI. obvodu Budapešti spoločne s Evanjelickým cirkevným zborom v Cinkote usporiadali druhú septembrovú nedeľu pri príležitosti 500. výročia reformácie spomienkové zasadnutie.

Bővebben…

Bibliaórák rendje a 2017/18. munkaévben

Az országos munkaprogram mentén haladva a "közösség" témájáról beszélgetünk csütörtökönként gyülekezeti házunkban. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Bővebben…

Gyermek-bibliaórák rendje a 2017/18-as munkaévben

A Reformáció 500. évfordulója kapcsán Lutherről és a reformáció értékeiről, örökségéről beszélgetünk a gyerekekkel a gyülekezeti házban. Megnézzük a Luther animációs filmsorozat epizódjait, énekelünk, imádkozunk és sokat játszunk, míg a felnőttek nyugodtan hallgathatják az igehirdetést a templomban.

Bővebben…

Adventi teadélután

Szeretetvendégségi keretek között hittanosaink műsorával ünnepelünk gyülekezeti házunkban.

Bővebben…

Presbiteri csendesnap

A megválasztott új presbitérium "csapatépítő tréningje" céljából hívogatjuk gyülekezetünk tisztségviselőit és családtagjait erre a napra.

Bővebben…

Tanévnyitó istentisztelet

Generációk egy asztal körül -- ezzel a témával indítjuk az új tanévet. Szeretettel várjuk gyülekezetünk minden korosztályát.

Bővebben…

Tanévkezdő hittanos kirándulás

A kirándulás célja Visegrád. A tavalyi "Luther-év" felidézése, belehelyezkedés a reneszánsz kor miliőjébe, könnyű kis séta a királyi palota udvarában -- egy kis elcsendesedéssel, majd szabad időtöltés: bobozás, focizás, beszélgetés, piknik a nagy mezőn.

Bővebben…

Mátyásföldi tervek átvétele

Mosonyi János, a Cinkotai Evangélikus Egyházközség mátyásföldi fíliájának hűséges gondnoka elmondása szerint régi nagy álmuk kezd megvalósulni. Megépíthetjük kis templomunk tornyát, s ezzel együtt felújíthatjuk a templomot kívülről-belülről. A felújítás terveit Krizsán András Ybl-díjas építész 2018. szeptember 18-án adta át a gyülekezet képviselőinek. Az építkezést a Magyarországi Evangélikus Egyház 11 millió Ft-tal támogatja.

Bővebben…

Mátyásföldi tervek átvétele

Mátyásföldi tervek átvétele

Mosonyi János, a Cinkotai Evangélikus Egyházközség mátyásföldi fíliájának hűséges gondnoka elmondása szerint régi nagy álmuk kezd megvalósulni. Megépíthetjük kis templomunk tornyát, s ezzel együtt felújíthatjuk a templomot kívülről-belülről. A felújítás terveit Krizsán András Ybl-díjas építész 2018. szeptember 18-án adta át a gyülekezet képviselőinek. Az építkezést a Magyarországi Evangélikus Egyház 11 millió Ft-tal támogatja.

Bővebben…

Erőgyűjtés az útra

A Cinkotai Evangélikus Egyházközség minden évben kirándulást szervez hittanosainak. Ennek azért van különösen nagy jelentősége, mert a főváros 16. kerületének 12 általános iskolájában, 2 gimnáziumában, valamint 3 óvoda 7 telephelyén folyik hitoktatás hetente több mint 70 órában – közel 200 gyermeknek. A kis létszámú csoportok tagja nem ismerik egymást, nem élhetik át az evangélikus gyülekezet közösségét. Egy kirándulás viszont remek lehetőséget ad arra, hogy együtt éljünk át felejthetetlen élményeket, barátságokat kössünk, és a szülők, nagyszülők is megismerjék egymást.

Bővebben…

Szeretetvendégség

Gáncs Péter ny. püspök, 16. kerületi lakos indít kötetlen beszélgetést arról, hogy mit tart fontos teendőnek evangélikus egyházunk újra láthatóvá tételéhez.

Bővebben…

Kiállítás megnyitó

Ádámffy Pál grafikus-tanár "Nem tudhatom..." c. kiállytásán lakóhelyünk környezetét ismerhetjük fel a kiállított képeken.

Bővebben…

Adventi készülődés

Idén is a szokott formában: koszorúkészítéssel, mézeskalács-sütéssel és kézműveskedéssel készülünk az ünnepre jó illatok és karácsonyi muzsika ölelésében. Mindenkit szeretettel várunk.

Bővebben…

Adventi teadélután

Hagyományos "teadélutánunkat" -- a hittanos gyermekek karácsonyi műsorával, ajándékozással -- idén is gyülekezeti termünkben tartjuk meg. Szeretettel várjuk azokat, akik a nemzedékek közös ünnepén szeretnének felkészülni karácsony személyes átélésére.

Bővebben…

Karácsony esti családi istentisztelet

Amíg az angyalok serénykednek, családi istentisztelet keretében éljük át -- kötetlen formában: sok énekkel, interaktív elemekkel -- az első karácsony hangulatát. Szeretettel várunk kicsiket, nagyokat a meghitt együttlétre.

Bővebben…

Karácsonyvárás

A templom meghitt csendjében fiatal felnőttek hangja idézi fel az első karácsony eseményeit az evangéliumok szövege alapján. Sok ének, igeolvasás és imádság készít fel bennünket karácsony ünnepének személyes átélésére.

Bővebben…

Ökumenikus imahét

A 2019. évi ökumenikus imahét alkalmait itt lehet megtalálni.

Bővebben…

Személyre szabott böjt

Az idei böjti sorozat a Biblia kiemelt személyeinek bemutatásával segít megtalálnunk a mi személyre szabott böjtünk mélységeit és ajándékait.

Bővebben…

Elolvasható és meghallgatható igehirdetések

Honlapunkról elérhetők az utóbbi időben elhangzott igehirdetések leírt, illetve hangfájlként rögzített változata.

Bővebben…

Stabat Mater

Stabat Mater

Nagypénteki hangverseny plakátja

Bővebben…

Stabat Mater

Nagypénteken egyedülálló hangverseny részesei lehetünk az Ars Antiqua Kamarazenekar jóvoltából. Köszönjük gyülekezetünk tagjának, az együttes vezetőjének, Magyar Gábornak a felajánlott lehetőséget. Köszönjük a Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítványnak, hogy pályázatával lehetőséget biztosított arra, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata ezt a kulturális programot támogassa.

Bővebben…

Mátyásföldi építkezés

Ezen az oldalon nyomon követhető a toronyépítés, valamint a templom felújítása. Itt jelennek majd meg majd hírek olyan eseményekről, amelyek kapcsolódnak a beruházáshoz, illetve amelyek az építkezést támogatják (hangversenyek, akciók, felhívások).

Bővebben…

Kántor-Társas

szomszédos kántorok közös hangverseny-sorozata Csömör-Domony-Aszód-Cinkota körben

Bővebben…

Egy családban Krisztussal

Idén is meghirdetjük gyülekezeti csendesnapunkat, amelynek témája a család. Aktuális téma különböző okokból is. Személyes életünk meghatározója, keresztyén hitünk egyik fontos eleme, valamint a levegő is tele van napjainkban a család gondolatával. Válságban a család? Vajon a mienk rendben van-e? Mit tanít Jézus a családról? Hogyan éljünk hitelesen keresztyén családban? --- Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat.

Bővebben…

Konfirmációi jubileum

Gyülekezetünk hagyományaihoz híven idén is hívogatjuk jubiláló konfirmandusainkat. Az istentiszteleten áldással, igével és egy szál virággal köszöntjük őket. A templomi alkalom után a gyülekezeti házban lehetőséget biztosítunk kötetlen beszélgetésre némi harapni- és innivaló mellett.

Bővebben…

Cinkota 320

A Cinkotai Evangélikus Egyházközség fennállását 1699-től tartjuk nyilván. Attól az évtől, amelyben az első evangélikus telepesek megérkeztek Beniczky Tamás felvidéki birtokairól. Ezt az eseményt 20 évvel ezelőtt nagy szervezést és előkészületet követően ünnepelte meg a gyülekezet. A 300 év eseményeit egy kiadványban is rögzítették, meghívták az Alsó Micsinyén és Felső Micsinyén (Horná Mičina - Dolná Mičina) élő "rokonokat", akik ősei közül származnak a cinkotai szlovák családok. Idén ismét egybehívjuk Cinkota barátait, lelki testvéreit. Vendégeink lesznek a micsinyeiek mellett a finnországi Tapiola partnergyülekezet képviselői, valamint az ausztriai Wien-Floridsdorf-i testvérek is, akikkel szintén testvérgyülekezeti kapcsolatot szeretnénk kialakítani. Az ünnepi istentiszteleten Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdeti az igét, a liturgiában részt vesznek a külföldi lelkészek, valamint a budapesti szlovák gyülekezet vezetője is. Az istentiszteletet követő fogadás után megtekintjük a mátyásföldi templom elkészült tornyát, majd meglátogatjuk a Reformátorok terét. Jubileumi ünnepünkre mindenki nagy szeretettel hívunk és várunk.

Bővebben…

Családi kirándulás

Minden évben kirándulást szervezünk hittanosainknak, szüleiknek, s mindazoknak, akik szívesen csatlakoznak hozzánk a gyülekezet tagjai közül. Az idei kirándulás helyszíne még nem dőlt el, de időpontja már van. Várjuk a jelentkezéseket!

Bővebben…

Reformációi istentisztelet

Templomunkban rövidített ünnepi istentiszteletet tartunk a reformáció emléknapján.

Bővebben…

Temetői istentisztelet

Régi hagyományainkhoz híven idén is megemlékezünk az elmúlt év folyamán elhunyt testvérekről, valamint megemlékezünk mindazokról, akik már előre mentek. Vigasztalásért könyörgünk minden gyászolónak és emlékezőnek.

Bővebben…

Karácsony szentesti istentisztelet

Rövidített karácsonyi istentiszteletet tartunk mátyásföldi evangélikus templomunkban. A templom 45. és 46. BKK busszal érhető el, valami autóval az Újszász utcán a Prodám u. sarkáig.

Bővebben…

Karácsony szentesi családi istentisztelet

Gyülekezeti házunkban kötetlen liturgiával játékos, interaktív istentiszteletet tartunk kisgyermekes családoknak. Az énekeket gitárral kísérjük, és lesz egy meglepetés szám is.

Bővebben…

Karácsonyi orgonamuzsika és ünnepváró istentisztelet

Az istentisztelet előtt fél órával dr. Kinczler Zsuzsanna kántorunk karácsonyi dallamokat játszik. Ezt követően fiatal felnőttek olvassák fel istentiszteleti keretben a Krisztusról szóló próféciákat, valamint a karácsonyi történet jól ismert bibliai szövegét.

Bővebben…

Ünnepi istentiszteletek az egyházközség területén

A karácsony időszakban az alábbi helyeken és időpontokban lesz istentisztelet:

Bővebben…

Jézus, az Élet Kenyere

Az Úrvacsora évében különösen fontos átgondolni, mit is jelent számunkra a kenyér, és milyen kenyeret kínál nekünk Jézus az Ő saját testében. Előadónk erről (is) fog beszélni, és arról is, hogyan készíti ő a kovászos kenyerek számos formáját. Kóstolásra is lesz lehetőség! Szeretettel várunk minden érdeklődőt,

Bővebben…

Ragaszkodjunk a reménységhez!

Online istentisztelet Böjt 5. (Judica) vasárnapján

Bővebben…

Beiratkozás - hitoktatás

Az általános iskolás gyermekek beiratkozása alkalmával az iskola arra is rákérdez, milyen hitoktatásban kívánja a szülő gyermekét részesíteni. Szeretettel ajánljuk egyházunk szolgálatát. A hitoktatás tartalmának és céljának rövid összefoglalóját a mellékelt szórólapon találják.

Bővebben…

Beiratkozás - hitoktatás

Az evangélikus egyház hitoktatásának célja, hogy a gyermekek "beletanuljanak" a hívő keresztyén élet hétköznapjaiba, hogy számukra is "természetes" legyen, hogy Jézushoz tartoznak.

Bővebben…

Isten formál

Idén is megtartjuk reformációi ünnepünket közösen a csömöri és nagytarcsai evangélikus gyülekezetek tagjaival.

Bővebben…

Reformációi istentisztelet

Úrvacsorás istentisztelettel emlékezünk meg a reformáció elindulásáról.

Bővebben…

Temetői istentisztelet

A gyülekezet hagyományainak megfelelően a cinkotai köztemetőben (Ilona-telep) tartunk istentiszteletet, hogy elhunyt szeretteinkre emlékezve erőt merítsünk az élet és a halál Urának, Jézus Krisztusnak nekünk szóló üzenetéből és bátorító, vigasztaló jelenlétéből.

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. június »
június
HKSzeCsPSzoV
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930