Lelkészi jelentés 2011-ről

Lelkészi jelentés 2011-ről.pdf — PDF document, 161Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )
background image

 

 

Lelkészi jelentés 

a Cinkotai Evangélikus Egyházközségben 

2011-ben végzett gyülekezeti szolgálatokról 

 

„Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” (Lk 9, 62) Ez az ige 

szerepelt tavaly is, és érdekes módon a mai napon Útmutatónkban. Figyelmeztetés és bátorítás is ez lelkésznek, 
felügyelőnek, minden presbiternek és gyülekezeti tagnak a jövőre nézve. Ezek szerint évről-évre… 

 
Az  előző  évhez  hasonlóan  2011-re  tekintve  is  elmondhatom:  jó  érzéssel  tölt  el  a  gyülekezet  aktivitása, 

ami elsősorban az istentiszteleteken, illetve más gyülekezeti alkalmakon való részvételükben nyilvánul meg. S 
itt nem csupán arról beszélek, hogy sokan ülnek a padokban vagy a székeken, hanem azt is meg kell említenem 
sok köszönettel,  hogy alkalmaink  megszervezésében, lebonyolításában sokan kiveszik  a részüket. Vannak ál-
landó segítőim, és vannak, akik – sok esetben számomra az ismeretlenségből előbukkanva – ajánlják fel egy-
egy rendezvény előtt közreműködésüket. Az évek során egyre többeket ismerek meg, jobban merek kérni, fel-
adatokat szétosztani. 

 
Különösen is nagy segítséget jelent, hogy szeptembertől hatodéves kapcsolódott be gyülekezetünk vérke-

ringésébe Dr. Agod Anett Budáról jár Cinkotára, ami erősen megnehezíti a kapcsolattartást, de ő hűségesen és 
lelkiismeretesen ellátja feladatait (miközben otthon háziasszonyként is helyt áll). Elsősorban a bibliaórákra ké-
szül  szívesen, de igehirdetéseit is  alaposan  előkészíti  és a hitoktatásban is lelkesen  részt  vesz. A  baba-mama 
körben való jelenléte pedig jó hatással van az édesanyák és a gyermekek hangulatára. 

 
Egyes csoportjaink értékelését röviden szeretném elmondani: 
 
A baba-mama kör leszállóágban van. A gyerekek megnőttek, kimaradoznak a csoportból. Új szervezésre 

van szükség. Számítok a fiatal presbiterekre, aki segíthetnek a kisgyermekes családok felkutatásában. 

 
Az óvodai hitoktatás zavartalanul folyik. Idén elkezdődött a foglalkozás a Pipitér Óvodában. Az óvodások 

száma évközben is többször emelkedett. 

 
Az iskolai hitoktatás területén is történtek előrelépések. A Batthyány  Iskola mellett az árpádföldi Arany 

János Általános Iskolában is tartok órákat. Tartom ígéretemet: minden évben egy új intézményt keresek fel. 

 
A konfirmandusok tábora 8 főben állapodott meg. Jó csapattá kovácsolódtak. Többször találkozunk a fog-

lalkozásokon kívül is. Öröm, hogy szívesen vesznek részt táborokban, kirándulásokon. 

 
Az  ifjúsági  órák  továbbra  sem  tartoznak  a  sikertörténetek  közé.  Viszont  van  egy  stabil  közösség. 

Légyegében a konfirmandusokra alapozhatok. Új kezdeményezést tervezünk: „FULL-istentisztelet” nevet talál-
tuk ki ennek a formának. 

 
A  fiatal  felnőttek  alkalmait  havi  rendszerességgel  tartjuk.  Kidolgozott  tematika  szerint  beszélgetünk.  A 

fiatalok előre készülnek. Beszélgetéseink tartalmasak. 

 
A felnőtt bibliaórák a megszokott rendszerben működnek. A szerény létszámú csapat továbbra is stabil, 

de nehezen bővíthető a kör. Témáinkat az Országos Munkaprogram határozza meg. 

 
Az  énekkar  sorsa  továbbra  is  kérdéses.  Találkozásaink  inkább  lelkigondozói  alkalmakká  formálódtak. 

Látványos darabok előadására nem vállalkozunk. Kántorunkkal gondolkodunk a megoldás lehetőségein.  

 
Nyáron a bibliaórák idején Kreatív Találkozás Kört indítottunk. Eredményes volt. Új tagok is bekapcso-

lódtak a közösségbe. Reménység szerint az évközi bibliaórák körébe is be fognak kapcsolódni. 

 
Az év folyamán  a korábbi  években  már jól bevált  programokat  megszerveztük.  Ilyen alkalmaink  voltak 

adventben,  a  farsangi  időben,  és  lesz  még  ilyen  húsvétkor  is.  Megtartottuk  a  presbiteri  csendesnapot,  amely 
erősítette a gyülekezet iránti felelősségvállalást és az egymással vállalt közösséget.  

background image

 

 

A mátyásföldi piknik új színt hozott a gyülekezet életébe. Nagy örömmel hallgattuk Dr. Karner Ágoston 

ny. lelkész igehirdetését. Gyönyörű hangversenyt adott Magyar Gábor és a Forgó Eszter által vezetett kamara-
kórus. A templomi program után élvesztük a délutáni napsütést sütemények és üdítők társaságában.  

Kirándulásokat  szerveztünk  gyermekek  és  felnőttek  részére.  Tervezzük  az  új  presbitérium  találkozását, 

bécsi kirándulást + a szokásos hittanos kirándulást. 

 
A gyülekezeti házat jobban ki kellene használnunk. Mindössze két „külső” alkalom volt: bábverseny és 

NOE karácsony, bár mindkettő igen jól sikerült. Hatalmas tömegeket mozgatott meg. Ezekkel kipróbálhattuk az 
épület teherbíróképességét.  

 
Beszélnem  kell  még  gyülekezetünk  anyai  helyzetéről  is.  Sikerült  jelentősen  csökkenteni  adósságunkat. 

Idén is 1 000 000 Ft-ot kértünk az egyházmegyétől, amely összeget a törlesztésre tudtunk felhasználni. 

 
Idén is el kell mondani: Sokkal nagyobb körültekintéssel kell megszerveznünk a gyülekezet hétköznapja-

it.  Takarékosabban  kell  gazdálkodnunk  az  energiával,  óvatosan  kell  terveznünk  beruházásainkat.  Víz,  fűtés, 
világítás korszerűsítése van tervbe véve.  

 
A földterületünk hasznosítása még nem történt meg. Meg kell tenni a szükséges lépést! 
 
Testvérkapcsolatainkat tovább ápoljuk a finnekkel és a szlovákokkal. Szóba került egy erdélyi testvérgyü-

lekezet vállalása. (Küldtünk adományt egy rászoruló közösségnek). Évről-évre segítünk a Wesley Óvodának a 
„bababörzén” megmaradt ruhaneműk és játékok ajándékozásával. A szolidaritási törvény bevezetése előtt fon-
tos, hogy átérezzük felelősségünket rászoruló testvéreink iránt. 

 
Köszönetet mondok a leköszönő presbitériumnak. Sok munkát végeztek – a legnehezebb időkben. Dönté-

seik gyümölcsei megmaradnak, és Isten segítségével sokak számára lehetnek áldássá. 

Örülök az új presbitériumnak – a maradóknak, akik a folyamatosságot biztosítják, az újaknak, akik frissí-

tik a gondolkodást. Kérem segítségüket. 

 

Vető István 

lelkész 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2023. december »
december
HKSzeCsPSzoV
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031